Rzeka Orla

Najciekawszy odcinek między miejscowością Wydawy a ujściem rzeki poniżej Wąsosza

 

 

Orla – największy dopływ prawobrzeżny Baryczy o długości 88 km.  Płynie na Nizinie Południowowielkopolskiej  i Obniżeniu Milicko-Głogowskim. W Wielkopolsce jest uregulowana, jej charakter zmienia się wpływając na Dolny Śląsk. Tu  staje się  bardziej dzika i uderza nas ilością roślinności  wodnej. Woda jest czysta i przejrzysta.

 

Proponowane etapu spływu:

Wydawy – Wąsosz,

Długość – 16 km, czas spływu – ok. 4 godz.

Na tym odcinku mamy tylko 1 jaz oraz 7 mostów. W okresie letnim rzeka jest jak dżungla. Licznie występuje tu trzcina, tatarak, strzałka wodna oraz grążel żółty.

Odcinek możemy dowolnie przedłużyć wpływając na rzekę  Baryczy.